WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA POBORU KRWI

Informujemy, że na pobory krwi do badań laboratoryjnych obowiązują wcześniejsze zapisy.

Po otrzymaniu skierowania od lekarza należy zgłosić się do rejestracji celem umówienia się do laboratorium.