Przetargi ogłoszone

 

Wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych klatki schodowej w budynku Praktyki Lekarskiej Andrzej Krężlewicz w Krośnicach ul Parkowa 37

1.Zapytanie ofertowe:
zapytanie-ofertowe nr 4

2.Formularz oferty:

Załącznik-nr-4-Formularz-ofertowy

3.Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym:

Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-braku-powiązań

4.Wzór umowy:
Umowa Krośnice_REMONT Klatki schodowej wzór

5.Oświadczenie o spełnieniu wymogów
Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-spełnieniu-wymogów

5/2019

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Praktyki Lekarskiej Andrzej Krężlewicz w Krośnicach ul Parkowa 37

1.Zapytanie ofertowe:
zapytanie-ofertowe nr 5

2.Formularz oferty:

Załącznik-nr-1-Formularz-ofertowy

3.Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym:

Załącznik-nr-2-Oświadczenie-o-braku-powiązań

4.Wzór umowy:
Umowa Krośnice_Podjazd wzór

5.Oświadczenie o spełnieniu wymogów
Załącznik-nr-4-Oświadczenie-o-spełnieniu-wymogów