TELEPORADY

Jak uzyskać teleporadę ?

 1. Pacjenci rejestrowani są i przyjmowani na wizytę lub teleporadę wg. kolejności zgłoszeń, możliwie tego samego dnia w którym nastąpiło zgłoszenie.
 2. Rejestracja pacjentów do Przychodni odbywać się może poprzez:
  • osobiste zgłoszenie się pacjenta w Przychodni lub za pośrednictwem osoby trzeciej;
  • zgłoszenie telefoniczne
  • zgłoszenia za pośrednictwem systemu e- rejestracja.

 

 1. Rejestracji dokonują pracownicy rejestracji od poniedziałku do piątku w godz.
  od 7.00 do 18.00, natomiast rejestracja za pośrednictwem systemu e- rejestracja możliwa jest całodobowo. Ponadto istnieje możliwość uzyskania połączenia bezpośrednio z gabinetem pielęgniarki, gabinetem medycyny pracy, administracją poprzez wybranie odpowiedniego numeru wewnętrznego.
 2. W trakcie procesu rejestracji pracownik zobowiązany jest ustalenia powodu zgłoszenia, w tym celu przeprowadza krótką rozmowę z pacjentem. Pytania zadane przez pracownika rejestracji w trakcie tej rozmowy powinny dotyczyć tylko samej choroby, aby zarejestrować zdarzenie w systemie informatycznym (imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, ewentualnie nr telefonu pacjenta w celu potwierdzenia wizyty).
 3. Pracownik przychodni dokonujący rejestracji pacjentów, informuje pacjenta o przewidywanym terminie i godzinie udzielenia świadczenia zdrowotnego.

W systemie e- rejestracja widoczne są dostępne terminy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Wpisy w systemie e-rejestracja są automatycznie aktualizowane

w miarę zmian dostępności terminów.

Ponadto pracownik rejestracji na żądanie pacjenta udziela kompletnych informacji na temat:

 • zakresów świadczeń udzielanych w placówce,
 • godzin zapisów do lekarzy,
 • wymaganych dokumentów koniecznych przy przyjęciu do lekarza,
 • adresów miejsc wykonywania zleconych badań diagnostycznych,
 • zasad udostępniania dokumentacji medycznej
 • innych informacji dotyczących organizacji pracy przychodni.
 1. W przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik dokonujący rejestracji informuje o tym pacjenta, ustalając nowy termin udzielenia świadczenia.
 2. Personel rejestracji został przeszkolony w zakresie postępowania w sytuacjach w których konieczne jest przyjęcie pacjenta w trybie pilnym. W sytuacjach wątpliwych, pracownik rejestracji zgłasza zdarzenie do lekarza. Lekarz zobowiązany jest dopodjęcia decyzji, co do terminu lub formy udzielenia świadczenia zdrowotnego (wizyta osobista albo teleporada).
 3. W grafiku lekarzy – pozostawia się godzinę wolną na udzielenie niezaplanowanych świadczeń zdrowotnych, w przypadku gdy wskazane jest ich udzielenie w dniu zgłoszenia.