Plan pracy Lekarzy

KROŚNICE PON. WT. ŚR. CZW. PT.
A.KRĘŻLEWICZ 7.00- 10.00 7.00-10.00 7.00-10.00 7.00-10.00 7.00-10.00
M.RYBSKI 7.00-18.00 7.00-18.00 7.00-18.00
J.ŚLUSARCZYK 8.00-18.00
M. KACZAN 8.00-18.00