ANKIETA

ANKIETA SATYSFAKCJI PACJENTA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarska w Zakresie Medycyny Rodzinnej, Neurologii i Medycyny Pracy – Andrzej Krężlewicz

 

Z jaką częstotliwością korzysta Pan/i ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w Naszej Przychodni?

Jaki jest powód obecnej Pana/i wizyty w przychodni?

Jak Pan/i ocenia poziom obsługi w Rejestracji w tym:

zainteresowanie pacjentem w trakcie rozmowy
zrozumiałe i wyczerpujące udzielenie informacji
szybkość załatwienia formalności w trakcie rejestracji
dostępność rejestracji telefonicznej

Jak ocenia Pan/i czystość w przychodni?

Jak ocena Pan/i oznakowanie gabinetów

Jak ocenia Pan/i możliwość wykonania podstawowych badań diagnostycznych (np. badanie krwi, moczu) ?

Czy w Przychodni dostępna jest informacja na temat zasad realizacji wizyt domowych?

Czy jest Pan/i zadowolona z przebiegu wizyty domowej ?

Czy sposób realizacji usług w poradni jest według Pana/i zadowalający?

Czy w Przychodni dostępne są informacje na temat podmiotów świadczących usługi medyczne poza Przychodnią w tym m.in.:adresy i numery telefonów do poradni specjalistycznych oraz godziny ich dostępności ?

Jak ocenia Pani/Pan pracę pielęgniarki/położnej?

Jak ocenia Pan/i staranność wykonywanych zabiegów?

Jak długo oczekiwał/a Pan/i w poczekalni na wizytę u lekarza ?

Czy lekarz w trakcie wizyty lekarz przekazał Panu/i informacje o chorobie w sposób zrozumiały?

Czy podczas wizyty lekarz informował Pana/Panią o planowanych badaniach diagnostycznych i /lub zabiegach?

Czy podczas wizyty lekarz wyjaśnił Panu/i w sposób jasny i zrozumiały dalsze postępowanie i leczenie?

Czy podczas wizyty lekarz dał Panu/i możliwość współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących swojego zdrowia?

Czy udzielanie świadczeń medycznych przez lekarza odbywało się z poszanowaniem Pani/Pana godności osobistej?

Czy wizyta i badanie odbyło się z zachowaniem zasad intymności?

Czy obecność osób trzecich podczas wizyty miała miejsce po uzyskaniu Pani/Pana zgody?

Czy na Pani/Pana życzenie uzyskuje Pan/i dostęp do swojej dokumentacji medycznej ?

Czy ma Pan/Pani możliwość złożenia uwagi, skargi, wniosku w dogodny dla Pana/ sposób?

Czy poleciłby Pan/i Naszą Przychodnię innym?

Ile Pan/i ma lat?

Poziom wykształcenia

Wybór przychodni/filii , którą Państwo oceniają:

Created with Perfect Survey