Plan pracy Lekarzy

KROŚNICE PON. WT. ŚR. CZW. PT.
A.Krężlewicz 7.30-8.00
7.00-8.00

7.00-10.00

7.00-8.00

7.00-10.00
M.RYBSKI 7.00-14.00
7.00-12.30
7.00-12.30   7.30-18.00
J.SZKATUŁA   12.30-14.30 12.30-14.30   12.30-14.30
W.BIEL          
J.ŚLUSARCZYK 8.00-18.00 8.00-18.00   8.00-18.00  
O.TARGOSZ-ŻYŁA 14.00-18.00     8.00-12.00  
KUŹNICA PON. WT. ŚR. CZW. PT.
W.BIEL 7.30-11.00        
M.RYBSKI       7.00-11.00