Plan pracy Lekarzy

KROŚNICE PON. WT. ŚR. CZW. PT.
A.KRĘŻLEWICZ

7.00- 8.00


7.00-8.00

7.00-8.00


7.00-8.00

7.00-8.00
M.RYBSKI 7.00-12.30
7.00-12.30
7.00-18.00   7.00-18.00
J.SZKATUŁA   12.30-14.30 12.30-14.30   12.30-14.30
J.ŚLUSARCZYK 12.30-18.00 8.00-18.00   8.00-18.00  
M. KACZAN 8.00-12.30   8.00-12.30    
KUŹNICA PON. WT. ŚR. CZW. PT.
J.ŚLUSARCZYK 8.00-11.30        
M.RYBSKI       7.00-14.00