PIELĘGNIARKA SZKOLNA

 

 

Pielęgniarki z Praktyki od wielu lat pełnią dyżury w Zespole Szkół i Przedszkola w Krośnicach na podstawie kontaktu z NFZ. Dotychczas pielęgniarka szkolna była dostępna w szkole w godzinach od 9:00 do 13:00. We wrześniu dostaliśmy informację, że zachodzi potrzeba, żeby pielęgniarka była dostępna w szkole w większym wymiarze czasu. Dowiedzieliśmy się, że ze względu na dzieci przewlekle chore (jak i te, które często pilnie potrzebują pomocy), pielęgniarka powinna być dostępna w szkole od godziny 8:00. Ze względu na to, że jakiekolwiek działania Praktyki w tym zakresie ograniczał kontrakt z NFZ, kierownik Praktyki Andrzej Krężlewicz zwrócił się do wójta Andrzeja Białego z prośbą o pomoc. Zarówno lekarzom i pielęgniarkom Praktyki, jak i władzom Gminy Krośnice zależy na zdrowiu i bezpieczeństwu najmłodszych.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy wójta od dziś nasza pielęgniarka służy pomocą w gabinecie szkolnym już od godziny 8.00